Не вибирай професію заради грошей


Вибір своєї професії, єдиної, одної з великої безлічі - складне і відповідальне завдання. Кажуть, що вдало вибрана професія - це половина щастя. У такому твердженні немає ніякої надуманості, тому що питання "Ким бути?" - це питання не тільки про роботу, але й про образ життя у майбутньому (Благман Б.Б.).
"Професія - це необхідна для суспільства, обмежена (внаслідок розподілу праці) сфера застосування фізичних і духовних сил людини, що дає їй замість прикладеної ним праці можливість існування і розвитку." (Прощицкая Е.Н.) Для того, щоб займатися більшою частиною з існуючих видів трудової діяльності необхідна відповідна кваліфікація, яка визначається СПЕЦІАЛЬНІСТЮ.
Спеціальність - вид занять у рамках однієї професії. Якщо професії утворюються безпосередньо із запитів практики, то спеціальності визначаються класифікаторами, номенклатурою або переліком напрямів та спеціальностей освіти. Саме за ними і відбувається підготовка в навчальних закладах України.

Агроном (греч. agronomos, від agros — поле й nomos — закон) — фахівець сільського господарства з вищою освітою, що володіє всебічними знаннями переважно в галузі землеробства.
Агроном:
 • Організовує виробництво сільськогосподарських культур.
 • Визначає раціональну структуру посівних площ.
 • Розробляє системи сівозміни, внесення добрив і застосування засобів захисту рослин.
 • Складає науково обґрунтовані карти обробітку культур і робочі плани на окремі періоди сільськогосподарських робіт і організовує їхнє виконання.
 • Застосовує індустріальні прийоми агротехніки.
 • Здійснює заходи з одержання високих урожаїв на поливних і осушених землях.
 • Ставить і вирішує завдання, пов'язані з організацією насінництва, прогнозуванням одержання нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур.
 • Здійснює виробничі досліди й наукові дослідження.
 • Організовує зберігання, первинну переробку й реалізацію сільськогосподарських культур.
Фахівець даного профілю працює у фермерських господарствах, інших сільськогосподарських підприємствах і в наукових організаціях як агроном, бригадир, науковий співробітник, керівник відділення й ін.
Повинен знати: загальнобіологічні дисципліни, у тому числі фізіологію рослин і біологічну хімію, мікробіологію, генетику; землеробство, рослинництво, основи селекції й насінництва польових культур; агрохімію, меліорацію; економіку області, підприємства.

Адвока́т (від лат. advocates — прикликаний від лат. advoco — запрошую) — юрист, що надає професійну правову допомогу громадянам та юридичним особам шляхом реалізації права в їх інтересах.

Згідно з Основними положеннями, обов'язки адвоката щодо клієнта мають включати:
а) консультації клієнта про його права та обов'язки, з роз'ясненням принципів роботи правової системи, оскільки вони стосуються прав і обов'язків клієнта;
б) надання допомоги клієнту будь-яким законним способом та вчинення правових дій для захисту його інтересів;
в) надання клієнту допомоги в судах, трибуналах та адміністративних органах.
Надаючи допомогу клієнтам при здійсненні правосуддя, адвокати повинні додержувати прав людини й основних свобод, визнаних національним і міжнародним правом, діяти вільно і наполегливо, відповідно до закону і визнаних професійних стандартів та етичних норм.
Адвокат має бути лояльним до інтересів свого клієнта.
Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» видами адвокатської діяльності є:
 1. надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіборганів державної владиорганів місцевого самоврядуваннядержави;
 2. складення заявскарг, процесуальних та інших документів правового характеру;
 3. захист правсвобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;
 4. надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні;
 5. представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, прав і обов'язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;
 6. представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільногогосподарськогоадміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;
 7. представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах;
 8. надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань.
Адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльності, не заборонені законом.

Ветеринар (лікар ветеринарної медициниветеринарний фельдшер, ветеринарний технік) - фахівець у галузі ветеринарних наукспеціаліст, що займається ветеринарією.
Лікар (англ. Medical Doctor (M.D.) — фахівець із повною вищою медичною освітою, який в установленому законом порядку постійно займається підтримкою або відновленням людського здоров'я, через запобігання (профілактика), розпізнавання (діагностика) та лікування захворювань і травм. Це можливо завдяки ґрунтовним знанням з анатомії, фізіології, хвороб і лікування, науки медицини, його досвіду та практики — мистецтва медицини.
 Візажист  Робота візажиста складається з двох етапів: коректування і поліпшення контура обличчя за допомогою макіяжа. Мода постійно змінюється, тому при накладенні макіяжа, візажіст зобов'язаний враховувати не тільки індивідуальність клієнта, але і відображати напрями моди, підкреслюючи загальний стиль особи — стиль одягу і вміння поводити себе в суспільстві. 

Професія Перукар

Найпоширеніша і доступна спеціалізація для початківців - перукар широкого профілю. Цей фахівець не тільки стриже, фарбує, сушить і завиває волосся, але й майстерно використовує машинку і фен, знає особливості хімічних розчинів фарб і їх біологічне вплив на людину. Він працює і з жінками, і з чоловіками, і з дітьми. Однак модельні та вечірні зачіски не входять в його компетенцію. Послуги такого роду надає перукар-стиліст, або перукар-технолог. Це більш кваліфікований спеціаліст, в чиї обов'язки входять не тільки стандартні стрижки, але й: 
 • авангардні стрижки
 • молодіжні та вечірні зачіски
 • стрижки гарячими ножицями
 • весільні укладки
 • спектральне фарбування
 • володіння технологіями провідних фірм (WELLA, LOREAL, CUTRIN та інші)
 • всі види завивок.
Тест на виявлення типу професії, до якого ви схильні
Відповідати на запитання анкети треба в “Аркуші відповідей”. Якщо ви вважаєте, що названий мотив відповідає вашій думці, то поруч із номером запитання поставте знак “+”, якщо ні, то знак ”-”. Перелік мотивів:
1) Інтерес до особливостей професії, бажання довідатися, в чому полягають обов’язки фахівця певної професії;
2) Прагнення до самовдосконалення, розвитку навичок і умінь у сфері трудової діяльності, яку обирають.
3) Переконання, що ця професія має високий престиж у суспільстві.
4) Вплив батьків, друзів або знайомих.
5) Бажання бути матеріально-незалежним від батьків.
6) Добра успішність у школі з предметів, пов’язаних із цією сферою.
7) Бажання допомогати іншим людям
8) Бажання працювати самостійно.
9) Нахил до творчої діяльності, відкриття нового.
10) Упевненість, що для обраної сфери діяльності є потрібні здібності.
11) Можливість задовольнити свої матеріальні потреби.
12) Прагнення зробити своє життя цікавим і захоплюючим.
13) Можливість діяти самостійно.
14) Приваблює підприємницька справа.
15) Потреба матеріально допомагати родині.
16) Бажання набути практичного досвіду у приватній фірмі.
17) Інтерес до ділових контактів з людьми.
18) Приваблюють умови роботи.
19) Бажання працювати в престижному місці.
20) Прагнення обійняти керівну посаду.
21) Вплив засобів масової інформації.
22) Бажання приносити користь людям.
23) Інтерес до матеріального боку професійної діяльності.
24) Приваблюють зовнішні аспекти професії (уніформа, можливість подорожувати, бути в центрі уваги).

Аркуш відповідей:
А
Б
В
3
5
1
4
8
2
6
11
7
18
14
9
19
15
10
20
16
12
21
17
13
24
23
22
Сума балів
Сума балів
Сума балів
Під час обробки результатів спочатку слід підрахувати кількість плюсів у стовпчику А, в якому вміщено номери. Потім кількість плюсів у стовпчику Б та в третьому стовпчику В. З трьох стовпчиків треба вибрати той, у якому набрано найбільшу кількість балів. За цим показником потрібно зробити висновок про мотивацію, яка найбільше переважає.
У першому випадку (А) вас більше захоплює престиж професії. У своєму виборі хочете реалізувати власний надвисокий рівень домагань. Однак часто не враховуєте своїх можливостей і того, чого вимагає ця професійна діяльність від людини.
У другому випадку (Б) ви прагнете до матеріального благополуччя. У вас переважає бажання отримати якомога більше грошей. У цьому немає нічого поганого, але часто ваше бажання не підкріплене здібностями і практичною підготовленість до престижного фаху. Іноді таке бажання суперечить альтруїстичному змісту самої професії. Часто можна спостерігати прагнення заробити багато грошей і при цьому докладати щонайменше зусиль.
У третьому випадку (В) у вас переважає бажання збагнути суть професії, якомога краще вивчити обов ’ язки фахівця у сфері практичної діяльності, на якій ви зупинили свій вибір. Вас захоплюють творча діяльність, прагнення зробити свою працю цікавою, корисною для людей і суспільства.
Отримайте більше профорієнтаційних тестів на
порталі Професійного консультування

Куди піти вчитися...

Вінницький національний аграрний університет

Вінницький національний медичний університет

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка 

Кіровоградський державний технічний університет

Кіровоградський машинобудівний коледж Кіровоградського національного технічного університету

Державний вищий навчальний заклад "Кіровоградський будівельний коледж"

Кіровоградський інститут комерції
Вищий навчальний заклад "Кіровоградський технікум механізації сільського господарства"

Кіровоградський кібернетико-технічний коледж

Кіровоградський медичний коледж ім. Є.Й.Мухіна

Кіровоградське музичне училище

Економіко-правовий коледж Кіровоградського інституту комерції


Комментариев нет:

Отправить комментарий

]]>